BIGG-EC

De stichting Burger Initiatief Gemeente Goes (BIGG-EC) is opgericht in 2019.

Het doel van de stichting is mensen in Goes een dak aan te bieden waar gezamenlijk zonnepanelen op geplaatst kunnen worden.

De stichting BIGG-EC is officieel opgericht in 2019, het initiatief is al in 2017 ontstaan bij een aantal Kattendijkers. Ze wilden de energietransitie niet alleen overlaten aan de nationale overheid en grote bedrijven, maar zelf aan de slag. Een aantal maanden later kwamen een aantal Goesenaren met hetzelfde doel bijeen. Met steun van energie coöperatie Zeeuwind in zowel de start- als de beheerfase en met financiële support van de gemeente Goes en de Rabobank kon vervolgens de weg geëffend worden om samen projecten te gaan realiseren.  PUUR staat voor duurzame energie, binnen handbereik voor iedereen, zodat Goes een fijne plek blijft om te leven, wonen en werken.

De leden van de initiatiefgroep