Wie en wat zijn wij?

Goes Energie Collectief PUUR is een burgerinitiatief binnen de gemeente

Goes van een aantal enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzamer Goes en dan graag met u en voor u.

Om projecten te kunnen realiseren is een stichting Burger Initiatief  Gemeente Goes (BIGG) opgericht. Deze stichting, opgericht in 2019, wordt bestuurd door voorzitter Klaas v.d. Woude, secretaris Laura de Regt en penningmeester Joke Kesteloo.

De energiecoöperatie Goes (BIGG) wordt ondersteund door Zeeuwind, de gemeente Goes en de Rabobank. Zij maken de opstart van de projecten mede mogelijk. Het Zeeuws Klimaatfonds heeft een subsidie gegeven op de uitvoering van het project.

Het eerste project waar Stichting BIGG zich op heeft gericht is het realiseren van een postcoderoos-project, PUUR ZON 1.

Waarom een postcoderoosproject?

Het wordt steeds duidelijker dat we de opwarming van de aarde een halt moeten toeroepen. Wereldwijd, maar ook landelijk en in de Goese samenleving. Als coöperatie willen we graag, samen met u een bijdrage leveren aan een duurzaam Goes. Daarbij is het gezamenlijk opwekken van elektriciteit een logische keus. Er zijn tenslotte veel huizen waarvan de daken te klein zijn of ongeschikt voor het plaatsen van voldoende zonnepanelen. Wij gaan voor duurzame energie voor iedereen, binnen handbereik. Zodat Goes een fijne plek blijft om te leven, wonen en werken.

Wat is een postcoderoosproject en hoe werkt het?

PUUR ZON 1 in Goes is ontwikkeld onder de “Regeling Verlaagd Tarief “, beter bekend als de “Postcoderoosregeling”. Onder deze regeling kunnen huishoudens en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting deelnemen in zonne-energie op een gezamenlijk dak in de buurt, dat wil zeggen binnen een zogenaamde postcoderoosgebied. Deze regeling is per 1 januari 2014 in werking getreden, per 1 april 2021 is deze regeling veranderd (zie pagina postcoderoos op nieuwe leest op deze site). Voor onze projecten op het dak van Bosch Car Service en op het dak van de brandweerkazerne is de oude regeling nog van kracht. Dankzij deze regeling krijgen deelnemers die, via een coöperatieve vereniging investeren in zonnepanelen, vrijstelling van energiebelasting over de Kwh die ze met “hun” panelen opwekken. De overheid heeft deze regeling voor 15 jaar gegarandeerd. De vrijstelling van energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot maximaal het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar. Ook huurders komen in aanmerking mits de huurder exclusief energiekosten huurt. De huurder moet dus een zelfstandig afnemer zijn van elektriciteit en over een kleinverbruikersaansluiting beschikken. Het energiebedrijf levert in die situatie namelijk energie aan de huurder en kan het verlaagde tarief toepassen op de energierekening van de huurder.

Wat is een postcoderoosgebied?

De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden. Ookpostcodegebieden die alleen raken met een ‘punt’ horen bij de postcoderoos. De productie-installatie kan in het midden van de zogenoemde postcoderoos liggen maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ van de postcoderoos gerealiseerd worden. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten Leden kunnen profiteren van de belastingkorting als ze in de postcoderoos van de productie-installatie wonen.

In onderstaand voorbeeld vormen de postcodes 4481,4475,4465,4464,4461 ,4462, 4482,4421 en 4474 een postcoderoos. De productie-installatie kan op iedere willekeurige plaats binnen dit gebied zijn gesitueerd.

Ontwikkelingen/komende projecten

Het postcoderoosproject PUUR ZON 1 is gerealiseerd. 368 panelen op het dak van Bosch Car Service. Als stichting BIGG willen we graag volgende projecten opstarten. Er zijn nieuwe projecten in voorbereiding, waaraan bewoners van de hele gemeente Goes en direct omliggende dorpen kunnen meedoen.

Wat kost één zonnepaneel en hoe verdien ik dit terug?

U verdient uw zon-certificaat terug door de teruggave van energiebelasting op uw eigen stroomverbruik en de verkoop van de stroom door de coöperatie aan een energieleverancier. Op dit moment schatten wij in dat de terugverdientijd van het zon-certificaat op basis van de teruggave van de energiebelasting ongeveer ligt op ongeveer 7-8 jaar. De looptijd van een postcoderoos-regeling is 15 jaar. Dus na de terugverdientijd krijgt u nog steeds opbrengsten vanuit de energiebelasting en de stroomverkoop.
In deze business case verwachten we een rendement van ongeveer 4% op uw investering. Daarnaast verwachten we een interessant positief resultaat voor de coöperatie als gevolg van de stroomverkoop. Dat komt ook toe aan de leden, maar kan voorlopig als reserve worden beschouwd. In de presentatie kunt u het financiële plaatje bekijken en als uw vragen heeft horen we dit graag. Wij kunnen niet alle omstandigheden in de komende 15 jaar overzien en hebben op basis van de huidige inzichten voorzichtige inschattingen gedaan. De postcoderoos-regeling is een landelijke vastgestelde regeling door de belastingdienst.

U koopt zon-certificaten en één certificaat komt ongeveer overeen met één zonnepaneel. Het bedrag van één zon-certificaat op het dak van Bosch Car Service) lag rond de € 280,-. Het is van belang dat u niet meer certificaten neemt dan uw eigen stroomverbruik. Alleen op de door u afgenomen stroom kunt u de energiebelasting terugvragen. De productie van de panelen vallen in de praktijk vaak mee en daardoor kan er op een certificaat ook meer energie geleverd worden dan vooraf precies kan worden ingeschat. Wij adviseren u om maximaal 85% van uw stroomverbruik met certificaten te dekken. Eén certificaat staat ongeveer gelijk aan de stroomopbrengst van 285 Kwh. Deelt u dit op uw stroomverbruik en dan weet u hoeveel certificaten bij u passen.

LET OP: DIT DOCUMENT EN DEZE AANBIEDING IS NIET DOOR DE AFM GETOETST