Gerealiseerde projecten

Project: PUUR ZON/BOSCH CAR SERVICE

Het eerste zonproject van Goes Energie Collectief PUUR is inmiddels gerealiseerd 
Na 2 jaar intensief werken is op vrijdag 31 juli 2020 door wethouder Joost de Goffau het eerste collectieve zonnedak van Burger Initiatief Energie Collectief Puur officieel in gebruik gesteld, onder de naam PUUR ZON 1. Zonnepanelen zijn geleverd door Saman. 368 zonnepanelen voor ruim 50 deelnemende gezinnen op het dak van autobedrijf Bosch Car Service vormen het eerste postcoderoosproject van de Gemeente Goes. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is fotoc2a9jankoeman-2020-07-31-opening-puur-zon-klein-bestand-14.jpg

                                                                                              

Voor het beheer van dit project is een coöperatie opgericht, waar alle deelnemers lid van zijn. Ook is er een coöperatiebestuur geformeerd en zijn de coöperatiestatuten officieel gepasseerd bij de notaris. Het bestuur bestaat uit Melissa Ernst, Piet van Holsteijn en Foort Minnaard. Zij worden ondersteund door de initiatiefgroep. De administratieve werkzaamheden voor het postcoderoosproject worden uitgevoerd door Mark Steijaert uit Oostburg.

Nog even de voordelen van een postcoderoosproject op een rijtje:

  • Lokaal: Investeren op een gezamenlijk dak
  • Zorgeloos: De coöperatie regelt de daken en alle praktische zaken, zoals de installatie, het onderhoud en de verzekeringen. Kortom u wordt volledig ontzorgd.
  • Duurzaam: Bijdragen aan een groenere wereld.
  • Financieel aantrekkelijk: 15 jaar lang gegarandeerde vrijstelling van energiebelasting.

Om de energiedoelen van 2030 te halen wordt gedacht aan zowel wind als zonneparken om dit te realiseren. Onze voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op daken i.p.v. op landbouwgrond. Mocht u daar ook zo over denken, doe mee met een van onze projecten. Er zijn nieuwe projecten in voorbereiding waar de inwoners van Goes aan mee kunnen doen. Wil je er meer over weten, bekijk onze nieuwe website http://www.puurzon.com of neem contact op met één van ons.

Project: PUUR ZON/BRANDWEERKAZERNE

De vrijwilligers van de stichting Burger Initiatief Gemeente Goes (BIGG-EC) zijn druk bezig met het opzetten van nieuwe projecten. Het eerstvolgende project wordt gerealiseerd op het dak van de brandweerkazerne aan de Oranjeweg in Goes.

Het project is inmiddels opgestart, de beschikbare certificaten zijn ondergebracht en de panelen besteld. Voor het einde van de maand maart 2021 zal het project gerealiseerd zijn. 21 deelnemers, afkomstig uit Goes, Kloetinge en Kapelle kunnen dan profiteren van energie opgewekt door de zon. Op 1 april vervalt de oude postcoderoosregeling. Wij van de stichting BIGG-EC zijn ons aan het oriënteren op de nieuwe regeling die dan gaat gelden. Zo gauw een en ander duidelijk is zullen we de regeling op onze website uitleggen.

De start op het dak van de brandweerkazerne
Het eerste werk op het dak

Video van de panelen op het dak van de brandweerkazerne.

Opening project Brandweerkazerne

Op vrijdag 10 september 2021 heeft de vrijwilligersorganisatie Energiecoöperatie PUUR ZON haar derde PostCodeRoos project officieel in werking gesteld. De 155 zonnepanelen liggen op het dak van de brandweerkazerne aan de Oranjeweg in Goes. Met dit project kan elk jaar ongeveer 65.000 kWh groene stroom worden opgewekt, waardoor 23 nieuwe leden een aandeel leveren in de vergroening van hun huishoudens.

De voorzitter van de Initiatiefgroep BIGG-EC, Klaas van der Woude heeft verteld hoe het project verlopen is en welke problemen er geweest zijn met het realiseren hiervan. Van ieder project leren we meer.

Wethouder Joost de Goffau verrichte de openingshandeling en overhandigde de sleutel van de meterkast aan de voorzitter van PUUR ZON, de heer Piet van Holsteyn. Hij vertelde dat de Gemeente Goes erg blij is met dit soort burgerinitiatieven. Het is een teken dat de inwoners zich betrokken voelen bij het klimaatprobleem, dat ook voor ons in Goes de komende tijd hoog op de agenda zal staan. In dit project deed hij de opening met extra veel genoegen omdat de brandweerkazerne eigendom is van de gemeente Goes.

Andere weetjes

Bij de gemeente Goes is een duurzaamheidslening voor deelname in een zonneproject aan te vragen. Via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): http://bit.ly/subsidie-voor-woningbezitters-en-ondernemers-die-willen-verduurzamen

Ook hebben we een facebookpagina: puur@goesenergiecollectief en een emailadres: puur.goesenergiecollectief@gmail.com

Op deze website is ook het formulier te vinden om verdere informatie op te vragen en/of U aan te melden.

Hieronder de link naar het informatiedocument volgens de richtlijnen van de AFM.