In memoriam Piet van Holsteijn

Op 7 januari 2022 hebben we onverwacht afscheid moeten nemen van Piet van Holsteijn, de voorzitter van onze energiecoöperatie PUURZON.

Sinds 2018 bestaat een Burger Initiatief Gemeente Goes – Energie Collectief dat inwoners van de Gemeente Goes stimuleert actief te zijn in de energie transitie. Hiervoor wordt  gebruik gemaakt van de Postcode Roos regeling

Piet als voorzitter van PUURZON bij de
opening van het PostcodeRoos project
op het dak van de brandweerkazerne, rechts
wethouder Joost de Goffau, die de opening
verrichtte (sept 2021).

Er zijn al twee projecten gerealiseerd, in totaal ongeveer 525 zonnepanelen groot. Wanneer een project ‘bedrijfsklaar’ is wordt het overgedragen aan de coöperatie PUUR ZON, waarvan de leden de eigenaar van het project zijn. Vanaf de eerste informatiebijeenkomst (juni 2019) was Piet zeer geïnteresseerd in onze beweging.

Piet is vanaf het begin maart 2020, voorzitter geweest van PUUR ZON. En hij deed dat met verve! Hij was geen man van veel woorden, maar hij schuwde het niet om leveranciers achter de broek te zitten om ontstane problemen op te lossen. Ook de praktische organisatie van zo’n coöperatie die de weg nog moest vinden was bij hem in goede handen.

Een groot deel van de activiteiten in deze periode moest digitaal plaats vinden en dat vraagt om een goede communicatie met de leden. Piet deed dat of zorgde voor een goede organisatie daarvan.

Hij was een plezierig man om mee samen te werken. We zullen hem meer dan missen! Helaas is zijn wens om een project te starten op het dak van de school die vanuit het raam van zijn appartement zichtbaar is (nog) niet in vervulling gegaan.  We doen ons best dat alsnog te realiseren!